komunikaty
Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. art. 116 ust. 13, o odnawialnych źródłach energii PEC w Płońsku Sp. z o. o,. informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii i dostarczonego do miejskiego systemu ciepłowniczego w 2016 roku wynosił 71,47% w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do wodnej sieci ciepłowniczej, natomiast łącznie z ciepłem technologicznym (woda + para) udział ten wynosił 75,95%.