Rejestr zmian

Nazwa podmiotu
Data i czas zmiany
Opis zdarzenia
Rada Nadzorcza Spółki 04.12.2003 r. godz.1200 Zmiana na stanowisku Przewodniczącego RN w dniu 28.08.2003 r.
Uaktualnienie biuletynu 07.01.2004 r. godz.900 Podanie informacji o NIP, REGON, kapitale zakładowym
Rada Nadzorcza Spółki 06.01.2005 r. godz. 837 Zmiana składu RN wynikła z upływu kadencji
Rada Nadzorcza Spólki 13.04.2005 r. godz. 800 Uzupełnienie składu RN
Zarząd Spółki 10.10.2005 r. godz.1300 Zmiana składu osobowego Zarządu Spółki.
Taryfa dla ciepła 29.08.2006 r. godz.1100 Zmiana w części IV Taryfy dla ciepła "Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat"
Rada Nadzorcza Spólki 01.03.2007 r. godz.1000 Zmiana składu osobowego RN po rezygnacji jednego z członków.
Uaktualnienie biuletynu 05.03.2007 r. godz.1200 Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Uaktualnienie biuletynu 06.03.2007 r. godz.0800 Podanie informacji dot. wpisu w KRS.
Rada Nadzorcza Spólki 22.07.2008 r. godz.0900 Zmiana składu RN wynikła z upływu kadencji.
Kapitał zakładowy 29.04.2009 r. godz.1100 Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy 03.09.2009 r. godz.1030 Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Rada Nadzorcza Spółki 07.09.2015 r. godz.1000 Zmiana składu RN wynikła z upływu kadencji.
Komunikat 31.01.2017 r. godz.1300 dot. udział OZE w produkcji za 2016 r.